Trang chủ/Điều khoản/

Điều khoản sử dụng Tính 1s

Vui lòng đọc Điều khoản sử dụng này nếu bạn đang xem xét sử dụng bất cứ tài liệu, dịch vụ hoặc thông tin nào hiển thị trên trang của Tinh1s.com. Lưu ý rằng bằng việc truy cập và/hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với những Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, hãy ngưng kết nối và không sử dụng Trang này.

Tổng quan

Website này và mọi trang phụ liên quan (gọi chung là Trang) được xuất bản và duy trì bởi TechArtVN. Khi sử dụng Trang, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu rõ trong thông báo pháp lý này, trong Chính sách bảo mật và mọi luật và quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy định kiểm soát xuất khẩu (gọi chung là  Điều khoản sử dụng). Bạn tuyên bố mình có quyền hợp pháp để chấp nhận Điều khoản sử dụng này thay mặt cho chính bạn cũng như cho bất cứ bên nào mà bạn đại diện. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, vui lòng không sử dụng Trang.

Quyền sở hữu

Tính 1s không thu thập hay lưu dữ bất cứ thông tin nào từ phía người dùng, chúng tôi luôn đảm bảo dữ liệu mà bạn cung cấp không ai có thể nhìn thấy được kể cả nhân viên của chúng tôi.

Thông tin liên hệ

Chúng tôi luôn trân trọng, ghi nhận và cam kết giải quyết một cách nhanh chóng và phù hợp nhất đối với mọi ý kiến đóng góp, câu hỏi, thắc mắc, yêu cầu của bạn. Mọi ý kiến đóng góp, câu hỏi, thắc mắc xin vui lòng gửi vềhop.ho@techart.vn